Proizvodi

 • Izrada mašinskih delova u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji, za prenosnike, za građevinske mašine, za poljoprivredne mašine kao i za vozila
 • Izrada zupčanika
 • Izrada lančanika
 • Izrada puža i pužnih točkova
 • Izrada prstena sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem
 • Izrada konusnih zupčanika sa pravim,kosim i spiralnim zubima
 • Izrada osovina
 • Izrada zupčastih letvi
 • Popravka planetarnih prenosnika
 • Popravka reduktora
 • Popravka diferencijalnih prenosnika
 • Izrada delova za prehrambenu industriju
 • Izrada van standardnih delova
 • Izrada svih vrsta pomoćnih alata
 • Tehnološko planiranje izrade delova
 • Sve vrste tehnološkog merenja po zahtevu
 • itd.

Galerija